Facebook
Print

IVF במינון נמוך בנשים עם רזרבה שחלתית ירודה – מה אומרים המחקרים?

IVF במינון נמוך בנשים עם רזרבה שחלתית ירודה – מה אומרים המחקרים?

הספרות המדעית תומכת!

בחרתי להביא בפניכם מספר עבודות אשר פורסמו בשנים האחרונות בעיתוני פריון מובילים – תחליטו בעצמכם!

2017 –  Human Reproduction, Vol.32, No.1 pp. 112–118

מחקר רנדומלי רב-מרכזי אשר השווה בין טיפול במינון נמוך (150 יחידות) למינון גבוה (450 יחידות) בקרב נשים עם רזרבה שחלתית ירודה.

על פי תוצאות המחקר,  מתן מינונים גבוהים לפרקי זמן ממושכים אינו מעלה את הסיכוי להריון (אז למה לתת????)

2015 Fertil Steril. 2015 November ; 104(5): 1145–52

אנליזה רטרוספקטיבית של 650,000 מחזורי IVF.

על פי תוצאות המחקר, שעור לידות החי ירד משמעותית ככל שמינון ה- FSH עלה ללא תלות במספר הביציות שנשאבו.

 

Human Reproduction, Vol.30, No.10 pp. 2321–2330, 2015

מחקר רטרוספקטיבי אשר השווה בין 161 מחזורי טיפול במינון נמוך ל- 164 מחזורי טיפול במינון גבוה בקרב נשים עם רזרבה שחלתית ירודה.

על פי תוצאות המחקר, הסיכוי להריון ולידת ילד חי הינו גבוה משמעותית בטיפולי מינון נמוך בהשוואה לטיפולי מינון גבוה.

 

הנתונים מדהימים והם שם! צריך רק להתייחס…

ליעוץ וקביעת תור צרו קשר