Facebook
Print

טיפולי IVF במינון נמוך

טיפולי IVF במינון נמוך

מה ידוע לנו  היום  על טיפולי IVF במינון נמוך בקרב נשים הסובלות מעתודה (רזרבה) שחלתית ירודה?

ובכן, בשנים האחרונות פורסמו מספר מחקרים רב-מרכזיים מבוקרים אשר הצליחו לשפוך לא מעט אור על השאלה החשובה הזו.

ברוב המחקרים הרלוונטיים נעשתה השוואה בין 2 קבוצות נשים הסובלות מרזרבה שחלתית ירודה –

קבוצה א' – טופלה במינונים נמוכים של FSH (150 יחידות)

קבוצה ב' – טופלה במינונים גבוהים של FSH (450 יחידות)

באופן לא מפתיע, הראו מרבית המחקרים שמתן מינוני FSH גבוהים אינו מעלה את שעור ההריונות ובחלק גדול מן המקרים אף מוריד אותו משמעותית.

במרפאתי אני נפגש עם מטופלות רבות הסובלות מרזרבה שחלתית ירודה. רובן ככולן עברו "אין ספור" טיפולי IVF במינונים גבוהים, ללא הצלחה.

התוצאות חוזרות על עצמן..

העדר גדילה של זקיקים (בנשים אשר מגדלות זקיק כל חודש על בסיס טבעי…)

שאיבת זקיקים ללא ביציות

העדר הפריה

עוברים באיכות נמוכה

העדר השרשה (אין הריון..)

מה ההיגיון בשימוש  חוזר ונשנה במינונים גבוהים במקרים הללו???

ליעוץ וקביעת תור צרו קשר