Facebook
Print

דרכים לטיפול ברזרבה שחלתית נמוכה

דרכים לטיפול ברזרבה שחלתית נמוכה

כדי לטפל במצב של רזרבה שחלתית נמוכה ישנם כמה משתנים עליהם הרופא המטפל, רופא הפריון ירצה לבצע מניפולציה, כדי להביא אותם לערכים התקינים הרצויים. בשלב הראשון הרופא ימליץ על טיפול קונבנציונלי תרופתי:

  • מתן אסטרוגן על מנת לנסות להוריד רמות ה FSH.
  • מתן סטרואידים בשלב גיוס הזקיקים.
  • מתן חומר הנקרא DHEA75 לשלושה חודשים.
  • שילוב של גלולות למניעת הריון עוד לפני פרוטוקול הטיפול.
  • שימוש בטסטוסטרון הראה שיפור בתגובה השחלתית.
  • במקרים מסויימים תישקל תרומת ביצית.

 

על הקשר שבין רזרבה שחלתית נמוכה וטיפולי IVF

מחקרים מראים כי בדיקה של הורמון AMH במסגרת בדיקות לאבחון רזרבה שחלתית נמוכה

יכולה, יחד עם בדיקות נוספות, לסייע בהערכת המינון הדרוש לשיפור היעילות והבטיחות של טיפולי IVF.

ערך ה AMH מצביע על "הכמות הפוטנציאלית" של זקיקים בשחלה שהם חלק ממאגר הביציות העתידי, בו גוף האישה יכול לעשות שימוש בעתיד.

נשים עם ערך גבוה של AMH בדרך כלל מגיבות טוב יותר לגירוי שחלתי הנעשה במסגרת טיפולי IVF.

בדרך כלל טיפול בהן מניב כמות גדולה יותר של ביציות המתאימות לשאיבה במהלך טיפולי IVF.

מהם ערכי ה-AMH התקינים?

כמות קטנה מ 0.5 – בדיקה

0.5 -1 – מעיד על רזרבה בינונית

גדול מ -1 – ערך תקין

גיוס נמוך של זקיקים במהלך טיפולי IVF – בדרך כלל כמות של מתחת לחמישה זקיקים תעורר חשד לרזרבה נמוכה.

בדרך כלל, במצב כזה יינתן גירוי הורמונלי גדול יותר, על מנת לעזור בגיוס מספר גדול יותר של זקיקים ולגרום להם להבשיל לגדלים של לפחות 15 מ"מ.

לעיתים בבדיקה יתגלו זקיקים "ריקים" שאין בהם ביציות.

ליעוץ וקביעת תור צרו קשר