בחירת עובר על פי מאפיינים מורפולוגים – עוברים יום 2 ו- 3

בחירה על פי מורפולוגיה היא ,קרוב לודאי, השיטה הנפוצה בעולם לבחירת עוברים. בשיטה זו, מתבצעת הבחירה על פי "מראה" העובר תחת מיקרוסקופ ודירוג איכותו (Grading).

מדובר בד"כ על עוברים יום 2 או 3 אשר מדורגים על פי מספר התאים , מראה התאים ורמת הפרגמנטציה (שברי התאים) שלהם. שיטת דרוג עוברים יום 2 ו- 3 היא מהנפוצות בעולם אך, לצערנו, רחוקה מלהיות מדויקת.

לשם הדוגמא, ניקח עובר יום 3 בעל  8 תאים ללא פרגמנטציה בכלל (Grade 1) אשר נוצר מביצית של אשה בת 30. עובר זה  הינו בעל סכוי  גבוה משמעותית להשתרש ולהביא ללידת חי בהשוואה לסכוייו של עובר זהה  במראהו שנוצר מביצית אשה בת 40.

הסיבה להבדל בין שני העוברים נעוצה בשכיחות ה "הפרעות הכרומוסומליות" (אנאופלואידיה) אשר עולה משמעותית עם גיל האשה ואשר באה לביטוי בכשל השרשה והפלות.